Högprestanda termoplaster för 3dutskrifter

Avancerade material kan numera skrivas ut i 3D-skrivare för att ta fram detaljer och geometrier för användning i krävande applikationer. Materialens prestanda gör att man ibland kan ersätta traditionellt CNC-framställda detaljer. Exempel är PEEK, ULTEM 1010, ULTEM 9085 och PEKK.

Högprestanda termoplaster för 3dutskrifter

Avancerade material kan numera skrivas ut i 3dskrivare för att ta fram detaljer och geometrier för användning i krävande applikationer. Materialens prestanda gör att man ibland kan ersätta traditionellt CNC-framställda detaljer. Exempel är PEEK, ULTEM 1010, ULTEM 9085 och PEKK.


PEEK är ett högprestanda material för avancerade applikationer

PEEK (uttalas pik) Polyether ether ketone

PEEK är generellt sett är den mest högpresterande termoplasten överhuvudtaget och har börjat användas i industrin inom områden där metall hitills varit dominerande.
PEEK står emot hög värme med bibehållen mekanisk styrka och är dimensionsstabilt över temperaturkurvan. Motståndskraften mot syror, baser och andra kemikalier är mycket hög. PEEK kan användas för att ersätta metall inom ett stort spektrum av applikationer b.la i rymd, flyg, medical och bilindustrin förutom generell mekanikkonstruktion i verkstadsindustrin. Vikten är endast runt hälften av aluminium och när PEEK skrivs ut i 3D-skrivare kan dessutom geometrin optimeras på ett effektivare sätt än vad som är möjligt vid traditionella tillverkningsmetoder som t.ex formsprutning, NC-fräsning eller svarvning.

 • hög mekanisk hållfasthet även i starkt värme.
 • formstabilt under temperaturkurvan.
 • mycket hög tålighet mot kemikalier även i högre temperaturer.
 • smältpunkt 343°C
 • kontinuerlig driftstemperatur upp till 250°C. Kan belastas kortare perioder långt över 300°C och stark kyla, test ned till Kelvin 70 har gjorts.
 • PEEK är medicalgrade-klassad.
 • vid brand är rökutvecklingen från PEEK den lägsta av alla termoplaster. Materialet används därför i bl.a flygplansinredning
 • låg friktion och slitstarkt.
 • strålningståligt.

PEEK kan skrivas ut i 3D-skrivare som FUNMAT HT Enhanced, Funmat PRO HT eller Funmat PRO 410

 

 • PEEK

 • PEEK

 • PEEK

 • PEEK

 • PEEK

 • PEEK

 • PEEK


ULTEM 9085

PolyEtherImide (PEI) med utmärkt hållfasthet, värmetålighet.

ULTEM 9085 är en flamresitent, högprestanda termoplast som passar industrier där låg vikt och hög hållfasthet önskas och där flamtålighet, låg rökutveckling och låg giftighet är önskvärt.
Dessa egenskaper gör att materialet ofta används i luftfartindustrin.

 • Ultem 9085

 • Ultem 9085

 • ULTEM 9085

 • ULTEM 9085


ULTEM 1010

PolyEther Imide (PEI) har utmärkt hållfasthet, dimesionstabilitet och värmetålighet. Ultem 1010 är en amorf polymer som kombinerar utmärkt värmetålighet, dimensionstabilitet, flammotstånd utan tillsatser, och stor kemisk motståndskraft. Används inom luftfart, bilindustrin och i generella applikationer. Står emot användning i autoklav för effektiv sterilisering.

 • Ultem 1010

 • Ultem 1010

 • ULTEM 1010


PPSU, PolyPhenylSulfone

PPSU kan användas i temperaturer upp till 180C. Stor slagtålighet och generell kemisk resistans.
Stor tålighet mot att påverkas av vatten och de flesta syror och baser.
Utmärkt tålighet för ånga i autoklaver. Goda elektriska egenskaper.
Används ofta inom luftfart, fordon, dental, medical.

 • PPSU

 • PPSU

 • PPSU


PC, Polycarbonat

PC, PolyCarbonat
Intamsys PC är en speciellt framtagen PC avsedd för 3dprintning. Förutom hög utskriftskvalitet, stor mekanisk styrka och värmetålighet ger Intamsys PC utmärkt slagtålighet och bryttålighet som gör detta material ett utmärkt val för en mängd olika mekanikapplikationer.

 

 • PC

 • PC

 • PC

 • PC


ESD- safe

Med ESD-säkra material möjliggör användning av utskrivna komponenter som t.ex gripfingrar och kapslingar i miljöer som är känsliga för statisk spänning. T.ex för tillverkning av objekt som ska hantera elektronik. Basen i ESD-säkra material kan vara Ultem, PLA eller PC mfl.

Additiva AB  08-100 117  info@additiva.se   Privacy-personuppgiftlagring