Varför använda AM-teknik/ 3dskrivare i produktionen?

3D utskrivna detaljer kan optimeras på ett sätt som kan vara svårt med traditionell tillverkningsteknik. Då det mesta inom AM är automatiserat i AM processen kan komplexa geometrier framställas till låg kostnad. Denna unika egenskap hos AM tekniken gör att konstruktörer får mer fria händer att skapa den bästa möjliga geometrin för att lösa funktionen hos produkterna. Det går också att kundanpassa på ett sätt som inte är lönsamt med traditionell teknik.

Att använda AM-tekniken ger nya fördelar

AM är en kompletterande teknik som kan integreras i tillverknings och produktutvecklingsprocesser för att minska tiden till marknaden, minska antalet steg, och få ned kostnader. AM, Additive Manufacturing, tillåter mer komplexa geometrier utan att detta innebär högre kostnader. Vilket i sin tur tillåter konstruktörer att optimera produkter utan de begränsningar som traditionell tillverkningsteknik ger. AM kan användas för både prototypframtagning och produktion av slutprodukter.

AM tekniken ger:

 • stor designfrihet, går att skapa geometrier som tidigare inte var tillverkningsbara
 • lägre vikt
 • flera funktioner kan integreras i en detalj.
 • flera detaljer kan tillverkas ihop som en enda detalj vilket ger fördelar som:
  • minskade toleranskrav.
  • inget behov av montering.
  • inget behov av kontroll efter montering.
  • mindre antal skarvar i produkterna.
  • mindre risk för fel.
 • kortare tid från koncept till leverans.
 • material läggs till i tillverkningen, inte tas bort. Ger minskat spill.
 • lättare att införa förändringar i produkterna. 
 • lätt och snabbt att ta fram olika utkast till prototyper för fysiskt utvärdering.
 • alla inblandade förstår konstruktionen bättre.
 • lättare att involvera och göra kunden mer delaktig i utvecklingen.
 • betydligt större möjlighet att kundanpassa även vid massproduktion.
 • reservdelar vid behov 
  • skriv ut reservdelar när och om de behövs.
  • digitalt reservdelslager. Enorm besparing.
  • det finns antagligen en orsak till att reservdelen har gått sönder och med AM-teknik har man möjligheten att också förbättra konstruktionen innan reservdelen skrivs ut. Nöjdare kund och minskade kostnader.
  • skriv ut detaljen geografiskt nära förbrukaren och spar frakt, tid och miljö.
 • möjlighet till nya affärsmodeller.
 • kortare leveranstider.
 • bättre, mer optimerade mekaniska egenskaper.
 • kostnaden för framställning av verktyg försvinner då de inte behövs.
 • kostnadseffektivt.
 • utnyttjar de senaste funktionerna i 3D CAD programmen.
 • möjliggör framställning av en ny typ av 3D former framställda med en ny digital teknik kallad Generativ design.
 • En intressant fråga som stater just nu funderar över är hur ska man ställa sig till att en produkt kan mejlas som fil till slutkunden, över nationsgränserna och sedan skrivas ut i kundens land. Vad händer med tullavgifterna?
 • mm

 

 

 

Additiva AB  08-100 117  info@additiva.se   Privacy-personuppgiftlagring